Organizacje

Sputnik Photos

Warszawa, Polska

Chłodna 20, 00-891


email: info@sputnikphotos.com
www: https://www.sputnikphotos.com

Organizacja działa na rzecz rozwoju fotografii prasowej w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wspiera młodych fotografów, promuje wolny obieg informacji oraz upowszechnia wiedzę na temat problemów okresu przemian w Europie Środkowo-Wschodniej za pomocą fotografii. Stowarzyszenie współpracuje z innymi, międzynarodowymi organizacjami, tworzy publikacje i międzynarodowe wystawy, a także bierze czynny udział w wolontariacie europejskim.

stopka strony