Organizacje

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym

Brzeg Dolny, Polska

Kolejowa 27a, 56-120

tel.: 713 199 048
email: sds@brzegdolny.pl

Instytucja wspiera osoby dorosłe dotknięte niepełnosprawnością intelektualną. Dom umożliwia poprawę sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznych, zapewnia wsparcie psychiatryczne dla potrzebujących oraz rehabilitację. Organizacja jest akredytowana do realizacji projektów w ramach wolontariatu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

stopka strony