Organizacje

Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

Warszawa, Polska

Puławska 95, 02-509

tel.: 505323336
email: ss.obronyprawojca@gmail.com
www: http://www.ssopo.waw.pl/

Celem statutowym działającego od 1996 r. Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca jest doprowadzenie do takiej sytuacji społeczno-prawnej, w której ojcowie będą faktycznie mieli takie same prawa do dzieci, jak matki. SSOPO popularyzuje problem w środkach masowego przekazu, zabiega o jego rozwiązanie w krajowych władzach: ustawodawczych, sądowniczych i wykonawczych oraz organizacjach międzynarodowych.

stopka strony