Organizacje

Stowarzyszenie "Integrator"

Kraków, Polska

Lotnicza 6 lok. 2, 31-462

tel.: 605665462
email: biuro@integratorngo.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz promowania integracji europejskiej wśród społeczeństwa polskiego, wspierania inicjatyw młodzieżowych, aktywizacji społeczeństwa, organizacji wolontariatu, wspierania osób niepełnosprawnych oraz promowania dialogu, współpracy i tolerancji.

stopka strony