Organizacje

Stowarzyszenie "Abraham"

Łomianki, Polska

Narciarska 6a, 05-092

tel.: 783227431
www: www.parafia-dabrowa.pl

Głównym celem organizacji jest wprowadzanie w życie społecznej nauki kościoła katolickiego, a w szczególności rozwój wolontariatu i działalności charytatywnej, kształtowanie postaw wzajemnego szacunku i tolerancji, motywowanie do aktywności społecznej i przyjmowania postawy patriotycznej, a także działanie na rzecz integracji europejskiej.

stopka strony