Organizacje

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej

Tarnów, Polska

Zbylitowska 7, 33-101

tel.: 604617408, 146331517

Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy bazy i zasobów szkoły, wspiera działalność szkoły zmierzającą do podnoszenia poziomu nauczania, rozwoju uczniów, kształtowania ich postaw obywatelskich oraz współpracuje z organizacjami zza granicy poprzez wymiany młodzieżowe i współpracę międzynarodową. Do osiągnięć organizacji należy między innymi organizacja:

- Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego,

- Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego pod patronatem Wyszechradu.

stopka strony