Organizacje

Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe

Kraków, Polska

Rzeźnicza 4, 31-540

tel.: +48 535 328 641
email: poland@afs.org
www: https://poland.afs.org

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju liderów przyszłości, umożliwiając młodzieży nabywanie potrzebnych kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Organizacja jako lider Edukacji Międzynarodowej, wiedzie prym w realizowaniu międzynarodowych programów edukacyjnych opartych na wolontariacie, nauce języków oraz rocznych wymianach młodzieżowych. Dzięki Programom AFS młodzież ma szansę uczyć się za granicą i zdobywać międzynarodowe kompetencje. Program ten umożliwia także przyjazd uczniów zza granicy do Polski. Organizacja umożliwia również międzynarodowy wolontariat dla młodzieży.

stopka strony