Organizacje

Stowarzyszenie "Aktywna Częstochowa"

Częstochowa, Polska

Focha 19/21, 42-200

tel.: 507 144 868
email: aktywna.czestochowa@o2.pl

Stowarzyszenie ma na celu umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym harmonijny i wszechstronny  rozwój osobisty. Organizacja promuje aktywność fizyczną, rekreację oraz zdrowy styl życia. Wspiera organizacje imprez sportowych, prowadzi działalność charytatywną oraz zachęca do rywalizacji zgodnie z zasadami fair-play.