Organizacje

Stowarzyszenie "Aktywne Pogranicze"

Sosnówka, Polska

Żeszczynka 33, 21-518

tel.: 608 044 380
email: aktywne.pogranicze@gmail.com
www: https://aktywnepogranicze.wordpress.com/

Stowarzyszenie wspiera przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi ustawiczne kształcenie oraz organizuje zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Organizacja realizuje także międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+. Wśród nich zrealizowane zostały m.in.: projekt "Młody Przedsiębiorca" traktujący o możliwościach młodych ludzi na rynku pracy, czy projekt "Podlaski Power", w ramach którego promowano zmysł inicjatywy i przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.

stopka strony