Organizacje

Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży "Popławy"

Pułtusk, Polska

Łabędzia 8, 06-102

tel.: 696 351 999
email: sam.poplawy@gmail.com

Stowarzyszenie wspiera młodzież w sferze przedsiębiorczości, edukacji i sportu. Organizacja realizuje programy zachęcające młodych ludzi do czynnego udziału w życiu społecznym oraz  wolontariatu. W ten sposób chce wpłynąć na zwiększenie zatrudnienia i aktywności młodzieży w społeczności lokalnej.

stopka strony