Organizacje

Stowarzyszenie "Aktywni Kreatywni"

Głuchów, Polska

Osiedlowa 8, 63-322

tel.: 668976573
email: aktywnikreatywni@interia.eu

Stowarzyszenie ma na celu zaktywizować młodzież, zwiększyć ich międzynarodową mobilność oraz rozwijać współpracę młodzieży europejskiej, dzięki realizacji wielu projektów międzynarodowych, edukacji międzykulturowej, aktywności sportowej, promocji zdrowego stylu życia oraz  integracji osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych.

Członkowie stowarzyszenia biorą aktywny udział w wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+.

stopka strony