Organizacje

Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych

Gliwice, Polska

Okrzei 20, 44-100

tel.: 32 231 35 76
email: poczta@gce.gliwice.pl
www: http://sasp.pl

Celem stowarzyszenia jest nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń ze szkołami ponadgimnazjalnymi zrzeszonymi w stowarzyszeniu oraz uczniami szkół, rozwój dzieci i młodzieży  propagowanie idei nowatorstwa pedagogicznego oraz podnoszenie rangi i osiągnięć szkół i kadry nauczycielskiej. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie organizuje turnieje sportowe dla uczniów szkół zrzeszonych w stowarzyszeniach oraz uczestniczy w europejskich projektach adresowanych do nauczycieli i młodzieży.

stopka strony