Organizacje

Stowarzyszenie Akwedukt

Kwidzyn, Polska

ul. Kościuszki 35/2, 82-500

tel.: (48) 661 936 759
email: biuro@akwedukt.org.pl
www: https://www.akwedukt.org.pl/

Stowarzyszenie, które skupia się na lokalnym rozwoju, aktywizacji mieszkańców Kwidzyna (głównie młodzieży) oraz wolontariacie. Zajmuje się goszczeniem wolontariuszy zagranicznych oraz wsparciem lokalnych działań wolontariackich.