Organizacje

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF

Rudawa, Polska

Dubie 62, 32-064

tel.: 604 417 184
email: stowarzyszeniealf@interia.pl
www: http://stowarzyszeniealf.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF wspiera i opiekuje się młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinami. Współorganizuje imprezy sportowe, prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz warsztaty teatralne. Placówka wspomagana jest przez psychologów i wolontariuszy. 

stopka strony