Organizacje

Stowarzyszenie Alter Ego

Warszawa, Polska

ul. Wiślana 7, 05-077

tel.: 22-760-86-40
email: stowarzyszenie@alter-ego.org.pl
www: http://www.alter-ego.org.pl/

Celem Stowarzyszenia jest pomoc bezdomnym, ubogim, uzależnionym, bezrobotnym, osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i charytatywnymi. Podejmuje działania mające na celu zwalczanie zjawisk patologii społecznej.

stopka strony