Organizacje

Stowarzyszenie "Ambasada Krakowian"

Kraków, Polska

Stolarska 6/9, 30-043

tel.: 799 888 080
email: ambasadakrakowian@gmail.com
www: https://www.facebook.com/AmbasadaKrakowian/?locale=pl_PL

Fundacja działa na rzecz rozwoju miasta Krakowa, kształtowania postaw otwartości i kultury dialogu ponad podziałami, rozwoju kultury, ochrony środowiska oraz umacniania postaw demokracji obywatelskiej. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie wielu projektów, m.in..: „Krakowska Zupa” – spotkania  w Wytwórni Kraków inicjatorów pomysłów, którzy chcą coś zmienić w mieście; „Społeczna Biblioteka Ambasady”, czy „Ambasada Dzieciaków”.

stopka strony