Organizacje

Stowarzyszenie Apertus

Słupia pod Kępnem, Polska

Katowicka 8, 63-648

tel.: 62 782 22 87
email: sekretariat@zss.kepno.pl
www: http://apertus.kepno.pl/

Apertus wspiera działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Członkowie Stowarzyszenia organizują akcje dla osób niepełnosprawnych w regionie, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy rekreacyjne, a także prowadzą zajęcia pozaszkolne dla młodzieży z niepełnosprawnościami.  Organizacja bierze także udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+.

Projekty, które zrealizowało stowarzyszenie, to m.in. projekt „Naprzeciw płynącej fali” dla osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie nauczania bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych we współpracy z Islandią, czy regionalny projekt  „ Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego”.

stopka strony