Organizacje

Stowarzyszenie ARID

Kraków, Polska

Podedworze 6 lok.45, 30-686


email: lacjum@onet.eu
www: http://lacjum.org

Stowarzyszenie stawia sobie za cel rozwój regionów przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych. Organizacja realizuje wiele projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych w ramach programu Erasmus+,  z obszarów więziennictwa  ( EESPIP- Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i mniejszości w warunkach więziennych), rolnictwa (Agriskills), rozwoju obszarów wiejskich (Szkolenie rolników w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie), dziedzictwa kulturowego i edukacji szkolnej.

stopka strony