Organizacje

Stowarzyszenie ARID

Kraków, Polska

Podedworze 6m45, 30-686

tel.: 502975376
email: lacjum@lacjum.org
www: http://www.arid.org.pl/

Stowarzyszenie ARID realizuje różne projekty edukacyjne w ramach projektów Erasmus +KA2. Realizujemy również inne projekty ( np. Fundusze Norweskie). Stowarzyszenie ma siedzibę w Krakowie i do tej pory zrealizowało ponad 40 różnych projektów w ramach projektów Leonardo da Vinci, Grundtvig i Erasmus+. Nasze projekty obejmują różne tematy (np. rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, przedsiębiorczość, więziennictwo, ochrona środowiska).

stopka strony