Organizacje

Stowarzyszenie AVSI Polska

Warszawa, Polska

Flory 9/2, 00-586

tel.: 22 586 33 00
email: digilio@avsipolska.org
www: https://avsipolska.org

AVSI Polska jest stowarzyszone w międzynarodowej sieci AVSI ( Stowarzyszenia Wolontariuszy dla Służby Międzynarodowej) i działa w obszarze pomocy społecznej, edukacji i poprawy warunków socjalnych dzieci i młodzieży. Organizacja realizuje wiele międzynarodowych projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i  aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem oraz osób młodych.

stopka strony