Organizacje

Stowarzyszenie CCF - Courts Child Friendly

Legnica, Polska

Janusza Korczaka 10 lok.6, 59-200

tel.: 791 850 447
email: biuro@ccf-polska.org.pl
www: https://www.facebook.com/ccf.polska/

Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony rodziny  i praw dziecka poprzez działania przeciw alienacji rodzicielskiej, uświadamianie społeczeństwa o prawach dziecka i obowiązkach rodziców, organizację imprez i wydarzeń tematycznych, prowadzenie mediacji  w sprawach rodzinnych, występowanie w sądach jako strona postępowania oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji.

stopka strony