Organizacje

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Leszno, Polska

ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100

tel.: 65 520 78 86
email: pisop@pisop.org.pl
www: https://pisop.org.pl/

Od 2000 r. tworzymy niezależne Stowarzyszenie. Wierzymy w znaczenie i siłę inicjatyw mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Wspieramy je na każdym etapie działania poprzez poradnictwo, informacje, szkolenia oraz innowacyjne rozwiązania. Współpracujemy z urzędami, firmami i uczelniami. Kierujemy się zasadami uczciwości i partnerstwa. Napędzamy do społecznego działania! 

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce. 
 

Działania Centrum PISOP realizowane są w ramach czterech obszarów: 
- Aktywizacja społeczności lokalnych - przedsięwzięcia skierowane na animowanie lokalnych społeczności 
- Przedsiębiorczość społeczna - działania nastawione na zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej 
- Współpraca - działania nastawione na inicjowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych i wewnątrz sektorowych 
- Działalność gospodarcza - świadczenie odpłatnych usług bazujących na doświadczeniu organizacji, realizowana za pośrednictwem Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju. 
 

Nazwa PISOP powstała od słów:

*Poradnictwo,

*Informacje,

*Szkolenia

*Organizacji

*Pozarządowych.
 

Organizacja posiada dwa biura, w Lesznie i Poznaniu.

stopka strony