Organizacje

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja

Płużnica, Polska

Płużnica 64, 87-214

tel.: (0-56) 688-74-52
email: cti@e-misja.org.pl
www: http://www.e-misja.org.pl/

Stowarzyszenie wspiera działania obywateli w zakresie przedsiębiorczości, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, animuje współpracę międzynarodową oraz rozwija społeczeństwo informacyjne.

W ramach działalności statutowej organizacja udziela dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzi szkolenia, organizuje wymiany międzynarodowe oraz pomaga w tworzeniu stron internetowych lokalnych organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu, serwisu komputerowego oraz tworzenia stron internetowych w systemach zarządzania treścią.

stopka strony