Organizacje

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Lublin, Polska

Jezuicka 4, 20-113

tel.: 815342652
email: lublin@wolontariat.org.pl
www: https://wolontariat.lublin.pl/

Organizacja kompleksowo zajmuje się wolontariatem. Koordynuje pracą wolontariuszy, promuje wolontariat i inspiruje społeczności lokalne do działania. Stowarzyszenie prowadzi Biuro Pośrednictwa Wolontariatu, jest miejscem szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, a także współpracuje z organizacjami krajów UE oraz Ukrainy, Gruzji i Kuby. Oprócz tego wolontariusze biorą udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, m.in. w zbiórkach organizowanych przez Bank Żywności.

Centrum Wolontariatu prowadzi także własne programy wolontarystyczne, gdzie ochotnicy pomagają chorym, więźniom, bezdomnym, uchodźcom oraz zaniedbanym i osieroconym dzieciom.

stopka strony