Organizacje

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam

Chorzów, Polska

Kościuszki 11, 41-500

tel.: 884095793
email: kontakt@csc.org.pl

Do głównych celów stowarzyszenia należą:

- wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży (zwłaszcza z katolickich szkół);

- popularyzacja aktywności fizycznej, działalności artystycznej,

- wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- działania na rzecz promocji i rozwoju miasta Chorzów i regionu śląskiego.

stopka strony