Organizacje

Stowarzyszenie Czajnia

Tomaszów Lubelski, Polska

Łaszczowiecka 9, 22-600

tel.: +48 694 653 666
email: czajnia@o2.pl
www: http://www.czajnia.pl

Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, kulturalną, edukacyjną, sportową, resocjalizacyjną i rehabilitacyjną. Organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym.

Czajnia realizowało projekt "Transformacja szkoły zawodowej w Czerwonogradzie" w ramach programu Polska pomoc. Stowarzyszenie przystąpiło do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie i uruchomiło Inkubator Organizacji Pozarządowych. Jest lokalnym partnerem Korpusu Solidarności - jednego z Programów Narodowego Instytutu Wolności, którego celem jest rozwój Wolontariatu.

stopka strony