Organizacje

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Szczecin, Polska

Lwowska 3/1, 71-027


email: sekretariat@cpt.org.pl
www: http://www.cpt.org.pl

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość powstało 2004 r. z inicjatywy artystów, dziennikarzy, historyków, regionalistów. Celem działania Stowarzyszenia jest praca na rzecz społeczności lokalnych poprzez działania artystyczne, organizowanie wystaw, plenerów, spotkań i seminariów oraz działalności na rzecz szeroko rozumianego pogranicza (wspólne projekty i działania międzykulturowe). Organizacja wydaje serię wydawniczą pod nazwą czas przestrzeń tożsamość. Stowarzyszenie działa aktywne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i silnego sektora pozarządowego.

stopka strony