Organizacje

Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"

Kościan, Polska

Ul. Bernardyńska 2, 64-000

tel.: 065 512 06 22
email: stowarzyszeniecdc@interia.pl
www: https://www.koscian.pl/Stowarzyszenie_%E2%80%9ECzlowiek_dla_czlowieka%E2%80%9D_w_Koscianie,8077.html

Stowarzyszenie wspiera działania i udziela pomocy osobom zagrożonym patologią, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. Organizacja propaguje integrację społeczną oraz tolerancję. Stowarzyszenie m.in. zorganizowało turnus rehabilitacyjny dla młodzieży z niepełnosprawnościami, a także brało udział projekcie lokalnym w Zabrzu, promującym aktywność  fizyczną i tolerancję wśród młodzieży. 

stopka strony