Organizacje

Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"

Kościan, Polska

Szczepanowskiego 1, 64-000

tel.: 669 290 931
email: stowarzyszeniecdc@interia.pl

Stowarzyszenie wspiera działania i udziela pomocy osobom zagrożonym patologią, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. Organizacja propaguje integrację społeczną oraz tolerancję. Stowarzyszenie m.in. zorganizowało turnus rehabilitacyjny dla młodzieży z niepełnosprawnościami, a także brało udział projekcie lokalnym w Zabrzu, promującym aktywność  fizyczną i tolerancję wśród młodzieży. 

stopka strony