Organizacje

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser"

Olkusz, Polska

Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-300

tel.: 535 800 521
email: stowarzyszenie@rsm.olkusz.pl
www: http://www.rsm.olkusz.pl

Stowarzyszenie organizuje wydarzenia, na których integruje dzieci z niepełnosprawnościami, prowadzi profilaktykę uzależnień oraz zapewnia pomoc rodzinom osób uzależnionych, wspiera rodziny w trudnej sytuacji finansowej i organizuje zbiórki charytatywne.

Organizacja prowadzi Centrum Wolontariatu, w skład którego wchodzi 8 Klubów Wolontariatu młodzieży.

stopka strony