Organizacje

Stowarzyszenie "Drengowie znad Górnej Odry"

Racibórz, Polska

Zamkowa 2, 47-400

tel.: 880 684 109
email: kontakt@drengowie.pl
www: https://www.drengowie.pl

Stowarzyszenie integruje osoby i instytucje zainteresowane historią średniowiecza , działa na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywania szans w dostępie do edukacji oraz współpracy transgranicznej z Republika Czeską. Dla realizacji swoich celów organizuje corocznie Raciborski Festiwal Średniowieczny, koncerty, wykłady, konferencje, warsztaty, szkolenia i kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

stopka strony