Organizacje

Stowarzyszenie Działań Artystycznych i Kulturalnych "Fabryka Twórczości"

Legnica, Polska

Księżycowa 2/5, 59-220

tel.: 767 233 553, 607 050 708
email: factory.legnica@gmail.com
www: https://dakfactory.wordpress.com/

Celami Fabryki Twórczości są m.in. działania na rzecz integracji europejskiej, działania edukacyjne i oświatowe dla seniorów, terapia przez sztukę, promocja kultury polskiej za granicą, propagowanie idei wolontariatu krajowego i europejskiego oraz animacja życia kulturalnego mieszkańców Legnicy.

Stowarzyszenie chce za pomocą warsztatów artystycznych, happeningów i organizacji wydarzeń kulturalnych zachęcić młodych ludzi do twórczego myślenia, edukacji międzykulturowej oraz rozwijania tożsamości regionalnej i europejskiej.

stopka strony