Organizacje

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

Lądek Zdrój, Polska

Zwyciestwa 14, 57-540

tel.: +48888040108
email: arteweda@gmail.com
www: https://www.facebook.com/arteweda/

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda jest inicjatywą lokalnej grupy mieszkańców gminy Lądek-Zdrój (woj.dolnośląskie). Aktywizuje członków społeczności okolicznej i promuje edukację proekologiczną, prozdrowotną oraz rekreacyjno-turystyczną. Członkowie grupy są propagatorami zdrowego trybu życia we wszystkich możliwych odsłonach. Organizowane wydarzenia i realizowane programy mają za zadanie budować struktury służące oddolnemu angażowaniu się społeczności w życie powiatu, tworzenie i wzmacnianie więzi sąsiedzkich.

stopka strony