Organizacje

Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież"

Siemianowice Śląskie, Polska

Marcina Watoły 37, 41-106

tel.: 62 742 71 31
email: szkoly_stowarzyszenie@interia.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania osób pochodzących z biednych rodzin, wykluczonych społecznie i marginalizowanych. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i zawodowa takich osób, zapewnienie im równego dostępu do edukacji i kultury oraz wsparcie psychologiczne. Organizacja prowadzi doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz organizuje zajęcia dla młodych.