Organizacje

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

Wrocław, Polska

ul. Legnicka 65, 54-206

tel.: (+48) 665 468 505
email: edukacja.krytyczna@gmail.com
www: https://www.facebook.com/StowarzyszenieEdukacjiKrytycznej/

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa i społeczna w obszarze rozwoju i edukacji społeczności zagrożonych wykluczeniem, w tym aktywizacji kobiet i działań edukacyjno-wychowawczo-charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizowało m.in. projekt wymiany młodzieżowej finansowany ze środków programu Erasmus + oraz "Eu citizien with no frointiers", projekt realizowany z funduszów Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu, Akcja 2.3.

stopka strony