Organizacje

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Kulturatka"

Kraków, Polska

Malwowa 14, 30-611


email: prezes@kulturatka.pl
www: http://www.kulturatka.pl

Stowarzyszenie dąży do szerzenia kultury w społeczeństwie, a także wiedzy na temat Polski, regionu Małopolski, a szczególnie Krakowa. Organizuje szkolenia, konferencje, seminaria i koncerty.


stopka strony