Organizacje

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM

Kraków, Polska

Św. Filipa 23/3, 31-150

tel.: 884 990 478
email: biuro@sep-meritum.pl
www: http://www.sep-meritum.pl/

Celami Stowarzyszenia są popularyzowanie edukacji pozaformalnej za pomocą innowacyjnych metod nauczania, budowa społeczeństwa informacyjnego (dzięki wykorzystaniu pozaformalnych centrów kompetencji cyfrowych), budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacja społeczności, poprzez zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

Przykładowe projekty z udziałem MERITUM:

- Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej ( Swiss Grant 2012)

- Miasta Europejskie jako Laboratorium Integracji ( Europa dla Obywateli 2012)

- "GO_PRO!- Gminne Ośrodki Programowania ( wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji).

stopka strony