Organizacje

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA

Brwinów, Polska

ul. Pszczelińska 99, 05-840

tel.: +48 509 983 217
www: http://europea.org.pl/

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA działa w zielonym sektorze gospodarki, tj. szeroko rozumianym rolnictwie, architekturze krajobrazu, leśnictwie, agrobiznesie i agroturystyce. Realizuje seminaria krajowe i międzynarodowe, wizyty studyjne, wymianę doświadczeń, projekty mobilności i partnerskie uczniów, nauczycieli, młodzieży i dla dorosłych. Uczestnicy mają szansę aktualizować wiedzę lub nabywać nowe umiejętności, które podwyższają ich szanse na rynku pracy.

stopka strony