Organizacje

Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej "ESPRIT"

Szczecin, Polska

Bazarowa 24/4, 71-614

tel.: 504425276
email: esprit.org@gmail.com
www: https://espritngo.pl/

Członkowie stowarzyszenia realizują projekty skupione na wparciu dla bezrobotnych, pomocy młodzieży z rodzin zastępczych, wdrażaniu i realizacji programów unijnych (Erasmus+, RITA) oraz działań wzmacniających współpracę międzynarodową. Stowarzyszenie pracuje z młodzieżą o mniejszych szansach, umożliwiając im poznawanie różnorodności kulturowej oraz nabieranie doświadczeń w trakcie wymian międzynarodowych oraz projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży z Polski i Europy Wschodniej. 

stopka strony