Organizacje

Stowarzyszenie Edukacyjne "Szansa"

Iłowo-Osada, Polska

Leśna 10a, 13-240

tel.: 23 654 10 11
email: stowarzyszenieszansaa@gmail.com

Stowarzyszenie wspiera edukację dzieci i młodzieży, osoby w trudnej sytuacji materialnej, działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej bezrobotnych. Organizacja prowadzi sklepiki szkolne i punkty małej gastronomii, świetlice i kluby młodzieżowe oraz punkt dożywiania dzieci i młodzieży.

stopka strony