Organizacje

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Razem"

Czeladź, Polska

Legionów 97, 41-250

tel.: 696 472 248
email: stowarzyszenierazem4@gmail.com

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji i kultury dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego głównymi celami są: działalność naukowa, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, aktywizacja zawodowa, krzewienie kultury i sportu oraz poprawa jakości kształcenia. Do realizacji swoich celów, stowarzyszenie stworzyło  zespoły tematyczne, zajmujące się określoną płaszczyzna działań. Organizacja realizuje wiele projektów krajowych i międzynarodowych w ramach programów Europejski Korpus Solidarności i Erasmus+. Dzięki uczestnictwu w tych programach, stowarzyszenie organizuje wymiany młodzieżowe, kursy językowe za granicą oraz inne projekty mobilności młodzieży. 

stopka strony