Organizacje

Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów w Gołdapi

Gołdap, Polska

1 Maja 25, 19-500


email: guteka@o2.pl

Stowarzyszenie przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz zjawiskom alkoholizmu i narkomanii wśród ludzi młodych. Swoje zadania realizuje poprzez organizację biwaków, rajdów, obozów, zimowisk we współpracy z lokalnym harcerstwem oraz pozyskiwanie funduszy dla dzieci z biednych i patologicznych rodzin. 

stopka strony