Organizacje

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Warszawa, Polska

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136

tel.: +48 516 206 830
email: zarzad@sea.org.pl
www: http://sea.org.pl/

Misją SEA jest udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie więzów euro-atlantyckich, bezpieczeństwo, obronność i politykę zagraniczną Polski.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, odczytów i konferencji oraz imprez okolicznościowych,
b) organizowanie spotkań ze znanymi i wybitnymi osobistościami politycznymi;
c) działalność publicystyczną, promocyjną i edukacyjną;
d) współdziałanie z organami władzy państwowej oraz z innymi organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problematyką obronności Polski oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego.

stopka strony