Organizacje

Stowarzyszenie "EURO LIDER"

Niemce, Polska

Majdan Krasieniński 113a, 21-025

tel.: 661 121 806
email: magneck@op.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy międzynarodowej. Prowadzi poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz doradztwo personalne, realizuje międzynarodowe projekty integracji społecznej oraz działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży  i rozwoju obszarów wiejskich. 

stopka strony