Organizacje

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”

Opole, Polska

Reymonta 29 (parter), 45-072

tel.: +48 692502255
email: info@europaiuvenis.org
www: http://www.europaiuvenis.org

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji młodzieżowych na Opolszczyźnie. Zajmuje się: wzmacnianiem polityki młodzieżowej, wdrażaniem niezbędnych rozwiązań w tym zakresie, współpracą międzynarodową oraz edukacją europejską. EI wspiera rozwój rad młodzieżowych w społecznościach lokalnych. Ponadto organizacja stworzyła i prowadzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. Wspólnym sukcesem było stworzenie (w ramach projektu KA3 Erasmus+) regionalnej strategii młodzieżowej, która jest pierwszą regionalną strategią młodzieżową w Polsce.

Działania mieszczą się zatem w trzech głównych obszarach tematycznych
1. Edukacja obywatelska i polityka młodzieżowa
2. Edukacja europejska
3. Inicjatywy młodzieżowe

Pod hasłem “Młodzieżowa Opolszczyzna! Uwalniamy potencjał młodzieży i moc obywatelskiego zaangażowania” promuje ideę społeczeństwa obywatelskiego, a w tym wolontariat i aktywność społeczną. Stowarzyszenie w tym celu organizuje różne projekty (m.in. ze środków programu Erasmus+) i formy aktywności dla młodzieży: debaty, szkolenia, warsztaty, spotkania, konferencje, kampanie, formalne, pozaformalne i nieformalne metody edukacji.

stopka strony