Organizacje

Stowarzyszenie "Europe 4 Youth"

Kraków, Polska

Urzędnicza 14/1, 30-051

tel.: 500 304 031
email: info@europe4youth.eu
www: http://www.europe4youth.hekko.pl

Stowarzyszenie ma na celu stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz samorozwoju młodzieży. Dla realizacji tych celów, stowarzyszenie regularnie organizuje wymiany międzynarodowe, prowadzi szkolenia i seminaria, warsztaty i kampanie informacyjne dla młodzieży. Organizacja zrealizowała wiele projektów krajowych i międzynarodowych, takich jak "Małopolski Dialog Młodzieży", "EDUaktywację", czy "DiveIN" z 2020r.

Przy Stowarzyszeniu prężnie działa Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska. 

stopka strony