Organizacje

Stowarzyszenie Europe4Youth

Kraków, Polska

ul. Urzędnicza 14/1, 30-051

tel.: +48 500 304 031
email: info@europe4youth.eu
www: http://www.europe4youth.eu

Nasza organizacja dba o to, by wszyscy młodzi ludzie mieli warunki i możliwości edukacji, rozwoju, uczestniczenia w życiu publicznym, a przez to tworzyli zdrowe i demokratyczne społeczeństwo obywatelskie na poziomach od lokalnego, po Europejski. 

Dbamy o to na różnych płaszczyznach:

1) zapewniamy informację Europejską dla młodzieży oraz wsparcie i konsultacje,

2) wspieramy młodzież w organizowaniu wymian i inicjatyw młodzieżowych,

3) wspieramy osoby i organizacje pracujące z młodzieżą przez szkolenia, seminaria oraz budowanie narzędzi pracy z młodymi,

4) uczestniczymy w rozwijaniu polityk młodzieżowych na poziomach od lokalnego, po Europejski,

5) wzmacniamy narzędzia i struktury partycypacji młodzieży.

Organizacja ta posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia jej realizowanie międzynarodowych projektów.