Organizacje

Stowarzyszenie Europejskich Więzi

Wrocław, Polska

ul. Kuźnicza 29a, 50-128


email: projektkalambur@gmail.com
www: http://sewkalambur.blogspot.com/

Stowarzyszenie realizuje edukacyjne inicjatywy proeuropejskie, podejmuje inicjatywy w dziedzinie szeroko pojętej kultury i edukacji.


stopka strony