Organizacje

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych

Warszawa, Polska

Okrętowa 84a, 01-309

tel.: +48605234649
email: mksiezopolski@ecim.pl
www: https://www.ecim.pl

ECIM skupia się na rozwoju młodych ludzi poprzez promowanie otwartości i aktywności oraz wykorzystywania pojawiających się, m.in. dzięki Unii Europejskiej, szans i możliwości. W skład podejmowanych dotychczas przez poszczególnych członków inicjatyw, wchodziło:

  • aktywizowanie młodych ludzi poprzez tworzenie i prowadzenie kół naukowych;
  • zaangażowanie w przygotowywanie szkoleń i konferencji na uczelniach, takich jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska czy Szkoła Główna Handlowa;
  • zaangażowanie w realizację europejskich projektów młodzieżowych w charakterze uczestników i liderów, a także koordynatorów;
  • przygotowywanie broszur, artykułów, felietonów i fotorelacji we współpracy z redakcjami i wydawnictwami;
  • prowadzenie warsztatów dotyczących tematyki aktywnego obywatelstwa, przedsiębiorczości społecznej oraz rozwoju współpracy międzynarodowej dla młodzieży;
  • zaangażowanie w działania organizacji pozarządowych aktywnych na polu promowania kultury, integracji europejskiej, przedsiębiorczości, rozwoju osobistego młodych ludzi.
stopka strony