Organizacje

Stowarzyszenie EZG

Zgierz, Polska

ul. Długa 15, 95-100

tel.: 792 449 332
email: stowarzyszenie@ezg.info.pl
www: http://www.ezg.info.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz zwiększenia udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta i regionu. Podejmuje i promuje inicjatywy edukacyjne i artystyczne, w szczególności kształtujące postawy obywatelskie. Propaguje przeciwdziałanie przemocy oraz dyskryminacji w odniesieniu do słabszych i mniejszości społecznych.

stopka strony