Organizacje

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Elbląg, Polska

ul. Stary Rynek 25, 82-300

tel.: 55 611 20 00
email: sekel@eurobalt.org.pl
www: http://www.eurobalt.org.pl

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

stopka strony